• امروز : یکشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۰

ستاد دکتر جلیلی

15خرداد
تکمیل اسامی رابطین استانی ستاد دکتر جلیلی
بیانیه شماره دو ستاد مرکزی دکتر جلیلی

تکمیل اسامی رابطین استانی ستاد دکتر جلیلی

تکمیل اسامی رابطین استانی ستاد دکتر جلیلی

10خرداد
اعلام اسامی رابطین استانی ستاد دکتر جلیلی
بیانیه شماره یک ستاد مرکزی دکتر جلیلی

اعلام اسامی رابطین استانی ستاد دکتر جلیلی

اعلام رابطین استانی ستاد مرکزی دکتر سعید جلیلی

08خرداد
پیام ویدئویی دکتر سعید جلیلی به مردم و جوانان در اولین روز آغاز تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

پیام ویدئویی دکتر سعید جلیلی به مردم و جوانان در اولین روز آغاز تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

بنای ما این است که در این راه از جوانان متخصص، اساتید دانشگاه که دارای تجارب علمی ارزنده هستند، از مدیران باکفایت و موفقی که سابقه‌های خوب داشتند و از تمام اصناف و مشاغلی که در عرصه‌های مختلف صاحب نظر هستند، بهره‌مند باشیم.