• امروز : یکشنبه - ۳ مرداد - ۱۴۰۰

اینفوگرافی Archives - دکتر سعید جلیلی

26خرداد
اینفوگرافیک | چطور می‌توان از یک روستا به عنوان سلول جهش استفاده کرد؟

اینفوگرافیک | چطور می‌توان از یک روستا به عنوان سلول جهش استفاده کرد؟

وقتی می‌گوییم دکتر جلیلی برای همه چیز برنامه دارد از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟

18خرداد
طرح دکتر جلیلی برای ساماندهی انرژی (وان)
18خرداد
دولت سایه دکتر سعید جلیلی چند کارگروه دارد؟
اینفوگرافی:

دولت سایه دکتر سعید جلیلی چند کارگروه دارد؟

دولت سایه دکتر سعید جلیلی چند کارگروه دارد؟

17خرداد
اینفوگرافی | تاریخچه مذاکرات در ایران